شهرستان مرند | Hadiran

وجه تسمیه مرند

وجه تسمیه مرند مرند شهرى است که در دوران اورارتویى به نامهاى ''سانگى بوتو'' و ''اواهو'' یا مانداگارنا بوده و در عصر اسلامى نیز مرکز حکومت روادیان مرند محسوب شده و داراى آثار تاریخى ممتازى چون کلیساى سن استپانوس و مسجد جامع و چند شهر تاریخى گمشده و بقعه متبرکه و کاروانسراو پل و سد باستانى است و علماى طراز اول و نویسندگان و محققین و مورخین و شاعران و هنرمندانى فرزانه از این منطقه بر تارک تاریخ و فرهنگ درخشیده اند. مرند یکى واژه فارسى یا ارمنى است. درباره فلفسه نام ( وجه تسمیه) این شهر تاریخى دهها معنی مختلف وجود دارد: در روایات باستانى ارامنه آمده است که حضرت نوح در مرند مدفون شده و کلمه مرند از یک فعل لغت ...

پیشینه تاریخى مرند

پیشینه تاریخى مرند بطلمیوس جغرافیادان یونانى که قبل از میلاد مى زیسته از این شهر به نام ماندگارانا نام مى برد و آن را یکى از آباد ترین شهرها در تاریخ مى خواند. در روایات باستانى ارامنه آمده است که حضرت نوح در مرند مدفون شده و کلمه مرند از یک فعل لغت ارمنى به معناى تدفین اشتقاق یافته است.(سفر نامه شاردن ص ۴۰ و سفر نامه دیولافوا ص ۳۰ ). ولى ارامنه را اعتقاد بر این است که نوح بعد از طوفان در نخجوان فرود آمد و در این شهر نیز مدفون شد و قبر همسرش هم در مرند واقع شده است. (سفر نامه تاورنیه ص ۵۴ و جغرافیاى طبیعى آذربایجان ص ۲۸). مطابق نوشته هاى تورات مادر حضرت نوح در مسجد بازار ...

فهرست


مشاوره رایگان با ما ؟ از طریق واتساپ