1. شرح سرویس 
سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی  سرویسی است که به مشترکین دائمي امکان می دهد در زمانی بسیار اندك از خطوط دائمی برای خطوط اعتباری شارژ یا اعتبار انتقال دهند. به این ترتیب مشترکین اعتباری همراه اول می توانند علاوه بر روش های معمول تهیه شارژ، بوسيله خط دائمی نیز شارژ خود را افزایش دهند. مبلغ منتقل شده در این سرویس در پایان هر دوره بر روی قبض مشترک دائمی درج می شود.

2. شرایط دريافت اين سرویس 
سرویس انتقال شارژ ویژه مشترکین دائمی نیاز به فعالسازی ندارد و به طور پیشفرض برای همه مشترکین دائمی به جز مواردی که در بند ارائه شده است، فعال می باشد. همچنین کلیه مشترکین فعال اعتباری می توانند از طریق این سرویس افزایش اعتبار دهند.

3. روش انتقال شارز
مشترکین می توانند با اتصال به سامانه پیامکی  شماره 8911 از این سرویس استفاده كنند.

 

دستور انتقال اعتبار به شرح زیر است. این دستور باید به شماره 8911 ارسال شود:


از سمت چپ ابتدا رمز دريافتي* مبلغ انتقال* شماره مقصد
مانند نمونه زیر از چپ به راست:


09191111111*10000*12345678

شماره مقصد*مبلغ شارژ*رمز دريافت شده

 

4. روش دریافت رمز انتقال 
مشترکین می توانند با اتصال به سامانه پیامکی به شماره 8910 رمز انتقال خود را دریافت کنند. برای دریافت پیامک کافی است مشترکین یه پیامک خالی به شماره 8910 بفرستند.

 

نکته مهم


رمز انتقال برای هر مشترک، ثابت و غیرقابل تغییر است و مسئولیت مراقبت از رمز انتقال به عهده مشترک خواهد بود.


 5. فرایند انتقال اعتبار 
مشترکین با ارسال یک پیامک خالی (یا هر پیامک دیگر) به شماره 8911 به وسیله یک پیامک راهنما در خصوص نحوه ی استفاده از این سرویس راهنمایی خواهند شد:

 

 

پیامک راهنمای سرویس انتقال اعتبار ویژه مشترکین دائمی


مشترک گرامی لطفا پیامک انتقال را به صورت زیر مانند نمونه از چپ به راست ارسال نمایید:
شماره مقصد*مبلغ*رمز

09191111111*10000*12345678
مقدارهرانتقال باید ضریبی از10،000و بین10،000 تا100،000باشد. سقف انتقال ماهانه100،000 ریال میباشد. برای دریافت رمز یک پیامک خالی به 8910 ارسال نمایید.

 

پس از ارسال تقاضای انتقال اعتبار از سوی مشترک، سیستم درستی دستور، رمز، مبلغ و شماره مقصد را بررسی كرده و پس از آن، از مشترک مبدا به وسیله ی یك پیامک تائیدیه می گیرد:

 

 

پیامک دریافت تائیدیه از مشترک مبدا


مشترک گرامی، آیا مطمئن هستید که می خواهید مبلغ 100000 ریال به شماره 09190000000 انتقال یابد؟
لطفا در صورت تائید عدد 1 و به منظور لغو دستور، عدد 5 را ارسال نمایید.
(هزینه انتقال اعتبار 40 تومان می باشد)

 

در صورت تائید توسط مشترک مبدا، انتقال اعتبار صورت گرفته و مشترکین مبدا و مقصد از طریق پیامک از انتقال اعتبار با خبر خواهند شد:

 

پیامک های انجام موفقیت آمیز انتقال اعتبار


مشترک مبدا (دائمی) 
مشترک گرامی انتقال اعتبار به شماره09190000000 به میزان100000ریال با موفقیت انجام شد.

مشترک مقصد (اعتباری)
مشترک گرامی مبلغ100000ریال از شماره 09120000000به اعتبار شما انتقال یافت.

 

6. هزینه انتقال اعتبار 
هزینه هر انتقال اعتبار 40 تومان می باشد.

7. قوانین سرویس انتقال اعتبار 
محدودیت ها و شرایط زیر برای استفاده از این سرویس در نظر گرفته شده است:
• مقدار قابل انتقال در هر تراکنش باید مضربی از 10،000 ريال و بین 10،000 و 100،000 ريال باشد.
• حداکثر قابل انتقال در هر ماه برای مشترکین دائمی 100،000 ريال است.
• مشترکین دائمی با رسیدن بدهی به 60 درصد ودیعه شان، امکان استفاده از این سرویس را تا زمان وصول بدهی از دست خواهند داد.
• مشترکین دائمی با شرایط غیر نرمال (مانند تقسیط قبض، سیم کارتهای تست و اداری) امکان استفاده از سرویس را نخواهند داشت.
• مشترکین دائمی دارای خط با پیش شماره 0910 امکان استفاده از این سرویس را ندارند.