مدارس هوشمند | Hadiran

زنگ هوشمند ویژه مدارس وکارخانجات- زنگ اخباری

زنگ هوشمند ویژه مدارس و کارخانجات مدل زنگ اخباری بدون نیاز به تعویض سیم کشی و زنگ اخبار  زنگ زدن از دیر باز در مراکز آموزشی برای اعلام ساعات شروع و پایان کلاسها نماد نظم و انضباط  بوده و اعلام به موقع و بدون تاخیر زنگ ، یکی از دغدغه های مدیران مراکز آموزشی بوده است. با نصب زنگ هوشمند مدرسه ، گامی جدید برای رفع این مشکل برداشته و دیگر نگران اعلام به موقع زنگها نباشید. لازم به ذکر است یکی از مزایای مهم  این دستگاه مجهز بودن سیستم به زنگ استاد (به صورت  اختیاری) می باشد ، بدین معنا که وقت استراحت معلمان را در داخل دفتر مشخص کرده و به محض پایان رسیدن زمان استراحت ، دستگاه پایان مدت استراحت استاد را ...

زنگ هوشمند مدارس هادیران

زنگ هوشمند ویژه مدارس و کارخانجات هادیران - مدل نظم آرا قابل برنامه ریزی با کامپیوتر و کارکرد با آمپلی فایر قابل استفاده در : مدارس ، مهد کودک ها ، آموزشگاهها ، دانشگاهها ، کارخانجات و ... زنگ زدن از دیر باز در مراکز آموزشی برای اعلام ساعات شروع و پایان کلاسها نماد نظم و انضباط  بوده و اعلام به موقع و بدون تاخیر زنگ ، یکی از دغدغه های مدیران مراکز آموزشی بوده است. با نصب زنگ هوشمند مدرسه ، گامی جدید برای رفع این مشکل برداشته و دیگر نگران اعلام به موقع زنگها نباشید. لازم به ذکر است یکی از مزایای مهم  این دستگاه مجهز بودن سیستم به زنگ استاد  می باشد ، بدین معنا که وقت استراحت معلمان را در داخل دفتر ...

فهرست


مشاوره رایگان با ما ؟ از طریق واتساپ