فهرست طرح‌های اینترنت وایمکس مبین نت

فهرست طرح‌های اینترنت ویژه

طرح‌های ویژه مبین‌نت هر چند ماه یک‌بار ارایه می‌شوند و مشترکین این طرح‌ها از امتیازات مناسبی برخوردار خواهند شد. این طرح‌ها مختص مشترکینی است که برای اولین قصد خرید خدمات اینترنت پرسرعت وایمکس مبین‌نت را دارند

فهرست طرح‌های اینترنت خانگی (ویژه ی تمدید و تغییر طرح مشترکین)

این طرح‌ها ویژه تمدید و تغییر طرح‌ها برای مشترکین فعلی وایمکس مبین‌نت است. لطفا توجه داشته باشید که به منظور دریافت خدمات مناسب و رضایت مشترکین، این طرح ها صرفا در مناطق دارای ظرفیت رادیویی مناسب ارایه خواهد شد. مشترکین وایمکس مبین‌نت برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی مشترکین خود مراجعه نمایند.

شرایط عمومی خدماتنظرات

*

code

فهرست