فروشگاه اینترنتی هادیران

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۳۹۸

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۳۹۸

محصول گروه شرکتهای طرفه نگار (شرکت مهندسی نرم افزار هلو)

فروشگاهیشرکتیتولیدیجامعشبکه و مشاغل

holoo 7


فناوری اطلاعات هادیران
عامل رسمی فروش و خدمات نرم افزار حسابداری هلو 

www.AzarHoloo.ir

در شهرستان مرند
ارسال رایگان به سراسر کشور  | نصب از طریق نرم افزار AnyDesk


تلفن مشاوره و فروش  از سراسر کشور :     داخلی ۲  (فروش )  و ۷ (مدیریت) ۰۹۳۶۲۲۴۷۱۱۱

شرح عملکرد قیمت

(هزار تومان)

عنوان کد نوع

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل:

تعریف کالا (در دوسطح)، تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، استفاده از دستگاه بارکدخوان، تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد،چک، کارتخوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار(کاردکس کالا  بصورت تعدادی)، چکها، بانکها، گزارشگیری از فاکتور ها(بصورت ستونی)، گزارش اسناد و دفترروزنامه ، گزارش سود و زیان، …

۲۰۷ پایه ۱۰ هلو
فروشگاهی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه(کد۱۰) به انضمام امکاناتی از قبیل:

 تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه امور بانکی، اتصال به ترازوهای دیجیتال، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، تهیه گزارشات آماری، گزارشگیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به اداره دارایی، امکان Fastmode ( جهت تسریع و سهولت در انجام امور  ) و …

۳۰۷ ساده ۱۱

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد۱۱) به انضمام امکاناتی از قبیل:

عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها(بازاریاب)، سطح دسترسی برای کاربران،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیک (بصورت دستی)، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها،اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، چاپ بارکد، ترازهای آزمایشی ۲ و ۴ستونی، گزارش عملکرد دوره ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ، تبریک ،تخفیفات و…)

۶۰۷

متوسط ۱۲

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط(کد۱۲) به انضمام امکاناتی از قبیل:

تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی باپسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها, محاسبه راس چکها به دو صورت  ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی مالی و فـروش, گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پیامک های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)و …

۹۸۷  پیشرفته  ۱۳
 ۱۸۹۷  فروشگاهی

دو کاربره

 ۱۵

نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج فاکتور رسمی و غیر رسمی ، سفارش لیستی ، تغییر ا ندازه ستونهای فاکتور چاپی

۴۰۷ ساده ۲۱ هلو
شرکتی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۲۱) به انضمام عملیات چند انباره , ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه  های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس , ثبت یک هزینه درفاکتورخرید , مغایرت گیری از بانک ، صندوق،طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

۷۹۷

متوسط ۲۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۲۲) به انضمام, امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا ,تیپ قیمت،دسته بندی مشتریها،خروجی باپسوندهای مختلف،پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستـم و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی ، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و …. ) ، امکان مغایرت گیری از کلیـه سر فصلها

۱۰۸۷ پیشرفته ۲۳

روش حسابدرای این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلـو کد ۲۳ بجز امکان نمایش سـود هر کالا، هر فاکتور ، هر طرف حساب می باشد .

 ۱۱۹۷ ویژه ۲۴
۱۹۹۷ شرکتی

دو کاربره

۲۵

 این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی (کد۲۱) به انضمام عملیات تولید در سطح ساده می باشد .

 ۵۰۷ ساده ۳۱  هلو
تولیدی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۳۱) به انضمام عملیات چند انباره, ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس ، ثبت یک هزینه در فاکتورخرید ، مغایرت گیری از بانک ، صندوق ، طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

 ۸۹۷ متوسط ۳۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۳۲) به انضمام  تولید فرموله , تخمین تولید و فروش ، تیپ قیمت ،دسته بندی مشتریها ، خروجی باپسوندهای مختلف , امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا , اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ،گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره ,کاردکس ریالی و تعدادی ، تراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و … ) ، امکان مغایرت گیری ازکلیه سر فصلها

۱۱۸۷ پیشرفته ۳۳
۲۰۹۷ تولیدی

دو کاربره

۳۵

شامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ دو جلسه آموزش رایگان، تغییرات سفارشی خریدار با ۳۰% تخفیف نسبت به سایر متقاضیان و در اسرع وقت صورت می گیرد

 ۱۶۶۷ ۴۱  هلو جامع

امکانات نسخه جامع (کد۴۱) که ازحیث حسابداری در سطح صنعتی میباشد (جهت کارخانجات و … )

۱۹۹۷ ۴۲  هلو صنعتی

هلو تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد ۴۱ (و یا هلو ۴۲) بانضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد .

۲۹۹۷ ۴۴  هلو شبکه

:: کلیه نرم افزارها در محیط ویندوز و با قفل سخت افزاری و خدمات پس از فروش (بمدت یکسال و قابل تمدید) ارائه میگردد

shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیران shop

شرح عملکرد قیمت نوع

این کیت ترکیبی از ۴ امکان میباشد که با مشاوره کسانیکه در این زمینه سالیان سال فعالیت دارند طراحی شده و به شما امکان ثبت کد و کلاس ، معرفی شماره چکهای هر دسته چک ، ۲ واحدی انبار (کارتن و متر) و ثبت درصد تخفیف برای هر سطر فاکتور به صورت مجزا و مستقل.

کاشی و سرامیک

این کیت برای سهولت در محاسبات هنگام صدور فاکتور طراحی شده و جهت شفاف سازی فاکتور ، نمونه ای خاص این صنف طراحی شده که در آن طول و عرض و مساحت نیز ثبت میگردد

شیشه بری

این کیت برای سهولت همکارانی که در زمینه فروش قطعه و سیستم کار میکنند طراحی شده و آن ضمن طراحی نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ریز قیمتها امکان تعریف فرمول برای فروش سیستم و… نیز طراحی شده است.

سخت افزار

این کیت جهت ثبت شماره کفش در فاکتورهای خرید و فروش و امکان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش و… طراحی شده است.

کفش

این کیت برای ثبت طول و عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت در صدور فاکتور طراحی شده که دارای نمونه فاکتوری خاص برای نمایش مشخصات فوق میباشد.

سنگ بری

این کیت برای ثبت فیلم های اجاره داده شده و زمان برگشت طراحی شده که دارای گزارشات متنوعی مانند : فیلم های امانت داده شده ، فیلم های موجود ، و… میباشد.

اجاره فیلم

این کیت برای ثبت پیگیری کارهای خدماتی مدت دار مانند مراکز تعمیرات موبایل ، کامپیوتر و…. طراحی شده که میتوان پذیرش ، نوع ایراد ، کارشناس مربوطه ، رسید تحویل و… را ثبت نمود.

خدمات پس از فروش

توسط این میتوان شماره ردیفهای خرید فروش شده را ثبت و کاردکس هر شماره ردیف را بررسی و کنترل نمود.

شماره ردیف آهن

دیگر کیتها و بسته های مشاغل:

پخش مویرگی – آرایشگاه – بازرگانی ماشینهای اداری – خدمات و تعمیرات کامپیوتر – طلا فروشی – نوبت دهی

مصالح فروشی – سوپرمارکت – لوازم تحریر- میوه و تره بار – کارواش – عینک فروشی – صوتی و تصویری

لاستیک فروشی – لوازم یدکی – فرش ماشینی و موکت – ساعت فروشی – گل فروشی – خرازی و…

:: تمامی کیت های بالا قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند. و به صورت مستقل قابل ارائه نیستند.

 shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیرانshop

 

این نرم افزار شامـل کلیه امکانات نرم افزار هلـو در سطح فروشگاهی متوسط (کد۱۲)به انضمام ثبت و رویت قیمت داده ویا گرفته شـده از یک شخص برروی یـک کالا و یا کلیـه کالا ها در هنگام صدور فاکتور ، امکان تعریف کد کاربر برای کاربرانی کـه مجازبه صدور فاکتور می باشند ، تهیه فاکتور از چپ به راست می باشد .

۵۵۷ الکترونیک کد ۸۱۴۱۲

 تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی، اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران ، ارسال پرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … )، امکان نمایش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاریخ، ارسال پیامک عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و …) و…

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
۶۰۷

۸۹۷

۸۱۰۵۵

۸۴۹۵۵

رستوران

شامل کلیه امکانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسی کاربران ، حواله بین انبارها، نمایش ریز کالاها و چک ها در صورت حساب اشخاص، ثبت پیک های موتوری در زیر فاکتور،مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها، اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، گزارش عملکرد دوره ای انبار و …

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
۹۹۷

۱۳۱۷

۸۱۰۵۶

۸۴۹۵۶

شامل کلیه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ریالی و تعدادی، عملکرد دوره ای انبار، گزارشات نموداری، مغایرت از کلیه سرفصل ها، تراز آزمایش ۶و۸ستونی، تعریف فرمول تولیدو کسر مواد اولیه به صورت اتوماتیک، منطقه بندی مشتریان،خروجی TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی، امکان دریافت از پرداخت به، امکان ثبت چند فرمول تولید برای یک غذا، گزارش کسری مواد اولیه، گزارش تخمین تولید، راس چک، پرینت چک، امکان استفاده از کالر آیدی، ارسال پیامک های پویا و اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسیدچک ها، اقساط و ….)

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
۱۴۵۷

۱۸۰۷

۸۱۰۵۷

۸۴۹۵۷

 شامل کلیه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های رستوران.

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
۱۸۲۷

۲۲۰۷

۸۱۰۴۱

۸۴۹۴۱

هلو رستوران تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ویژه مورد نیاز رستورانها و قابلیت کاربری تحت شبکه (۴ کاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزینه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از ۴ کاربر افزایش دهد.

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
۳۰۸۷

۳۴۴۷

۸۱۰۴۴

۸۴۹۴۴

 

 

 


فناوری اطلاعات هادیران
عامل رسمی فروش و خدمات و آموزش نرم افزار حسابداری هلو 
آمادگی خود را برای تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروشگاهی یا نرم افزار حسابداری هلو  اعلام می دارد.


 دفتر مرکزی فروش هادیران:     داخلی ۲  (فروش )  و ۷ (مدیریت)

 مدیر فروش : مهندس مجیدی    telegram-icon


اتحادیه های محترم در سراسر کشور و همکاران محترم و کلیه خریداران می توانند شغل ، نام و شماره های تماس خود را

به سامانه پیامک: ۳۰۰۰۲۴۰۰۰۳ ارسال یا از طریق فاکس ، ریز درخواست خود را

به شماره فاکس ۲۴ ساعته هادیران:۸۹۷۸۳۴۴۳-۰۲۱  ارسال نمایید.

shop-iconخرید آنلاین و دریافت اطلاعات تکمیلی در فروشگاه اینترنتی هادیران shop-icon
 


انتشار یافته: ۰

نظرات

*

code

فهرست


مشاوره رایگان با ما ؟ از طریق واتساپ