فروشگاه اینترنتی هادیران

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۴۰۰

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۴۰۰

محصول گروه شرکتهای طرفه نگار (شرکت مهندسی نرم افزار هلو)

فروشگاهیشرکتیتولیدیجامعشبکه و مشاغل

holoo 7


 هادیران
نمایندگی رسمی فروش و خدمات و آموزش  نرم افزار حسابداری هلو 

www.AzarHoloo.ir

در شهرستان مرند
ارسال رایگان به سراسر کشور  | نصب از طریق نرم افزار AnyDesk


تلفن مشاوره و فروش  از سراسر کشور :     

داخلی ۲  (فروش )  و ۷ (مدیریت) ۰۹۳۶۲۲۴۷۱۱۱

شرح عملکرد قیمت

(هزار تومان)

عنوان کد نوع

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل:

تعریف کالا (در دوسطح)، تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، استفاده از دستگاه بارکدخوان، تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد،چک، کارتخوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار(کاردکس کالا  بصورت تعدادی)، چکها، بانکها، گزارشگیری از فاکتور ها(بصورت ستونی)، گزارش اسناد و دفترروزنامه ، گزارش سود و زیان، …

۴۱۷ پایه ۱۰ هلو
فروشگاهی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه(کد۱۰) به انضمام امکاناتی از قبیل:

 تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه امور بانکی، اتصال به ترازوهای دیجیتال، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، تهیه گزارشات آماری، گزارشگیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به اداره دارایی، امکان Fastmode ( جهت تسریع و سهولت در انجام امور  ) و …

۶۰۰ ساده ۱۱

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد۱۱) به انضمام امکاناتی از قبیل:

عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها(بازاریاب)، سطح دسترسی برای کاربران،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیک (بصورت دستی)، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها،اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، چاپ بارکد، ترازهای آزمایشی ۲ و ۴ستونی، گزارش عملکرد دوره ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ، تبریک ،تخفیفات و…)

۱٫۲۸۷

متوسط ۱۲

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط(کد۱۲) به انضمام امکاناتی از قبیل:

تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی باپسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها, محاسبه راس چکها به دو صورت  ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی مالی و فـروش, گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پیامک های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)و …

۳٫۷۰۰  پیشرفته  ۱۳
کلیه امکانات نسخه ۱۳ حسابداری هلو به انضمام دو کاربر شبکه

توجه: امکان خرید هیچ یک از کیتهای عمومی هلو در این نسخه امکان پذیر نمی باشد به غیر از پیکیجهای مشاغل (۲۵۰ گروه شغلی)

 ۹٫۱۰۰  فروشگاهی

دو کاربره

 ۱۵

نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج فاکتور رسمی و غیر رسمی ، سفارش لیستی ، تغییر ا ندازه ستونهای فاکتور چاپی

۸۳۷ ساده ۲۱ هلو
شرکتی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۲۱) به انضمام عملیات چند انباره , ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه  های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس , ثبت یک هزینه درفاکتورخرید , مغایرت گیری از بانک ، صندوق،طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

۱٫۷۰۰

متوسط ۲۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۲۲) به انضمام, امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا ,تیپ قیمت،دسته بندی مشتریها،خروجی باپسوندهای مختلف،پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستـم و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی ، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و …. ) ، امکان مغایرت گیری از کلیـه سر فصلها

۴٫۰۷۰ پیشرفته ۲۳

روش حسابدرای این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلـو کد ۲۳ بجز امکان نمایش سـود هر کالا، هر فاکتور ، هر طرف حساب می باشد .

 ۶٫۰۰۰ ویژه ۲۴
کلیه امکانات نسخه ۲۳ حسابداری هلو به انضمام دو کاربر شبکه

توجه: امکان خرید هیچ یک از کیتهای عمومی هلو در این نسخه امکان پذیر نمی باشد به غیر از پیکیجهای مشاغل (۲۵۰ گروه شغلی)

۹٫۶۰۰ شرکتی

دو کاربره

۲۵

 این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی (کد۲۱) به انضمام عملیات تولید در سطح ساده می باشد .

 ۱٫۱۵۰ ساده ۳۱  هلو
تولیدی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۳۱) به انضمام عملیات چند انباره, ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس ، ثبت یک هزینه در فاکتورخرید ، مغایرت گیری از بانک ، صندوق ، طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

 ۲٫۱۰۰ متوسط ۳۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۳۲) به انضمام  تولید فرموله , تخمین تولید و فروش ، تیپ قیمت ،دسته بندی مشتریها ، خروجی باپسوندهای مختلف , امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا , اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ،گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره ,کاردکس ریالی و تعدادی ، تراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و … ) ، امکان مغایرت گیری ازکلیه سر فصلها

۴٫۵۰۰ پیشرفته ۳۳
کلیه امکانات نسخه ۳۳حسابداری هلو به انضمام دو کاربر شبکه

توجه: امکان خرید هیچ یک از کیتهای عمومی هلو در این نسخه امکان پذیر نمی باشد به غیر از پیکیجهای مشاغل (۲۵۰ گروه شغلی)

۱۰٫۰۰۰ تولیدی

دو کاربره

۳۵

شامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ

 ۸٫۲۰۰ ۴۱  هلو جامع

امکانات نسخه جامع (کد۴۱) که ازحیث حسابداری در سطح صنعتی میباشد (جهت کارخانجات و … )

۹٫۶۰۰ ۴۲  هلو صنعتی

هلو تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد ۴۱ (و یا هلو ۴۲) بانضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد .

۱۴٫۴۰۰ ۴۴  هلو شبکه

:: کلیه نرم افزارها در محیط ویندوز و با قفل سخت افزاری و خدمات پس از فروش (بمدت یکسال و قابل تمدید) ارائه میگردد

shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیران shop

پکیجهای مشاغل و تخصصی حسابداری هلو با پوشش بیش از ۲۵۰ گروه شغلی شامل:

پخش مویرگی (سینگل و شبکه) – رستوران ساده – رستوران + سفارشگیر اندرواید  –  طباخی – فست فود – اغذیه فروشی

صرافی – خدمات پس از فروش  –  موبایل  – کامپیوتر – تعمیرات کامپیوتر و موبایل –  سوپرمارکت – لوازم التحریر – لوازم آشپزخانه

لاستیک  فروشی –  لوازم خانگی  – ابزار و یراق – کالای خواب  – کالای بهداشتی ساختمان – مصالح ساختمانی – کیف و کفش

عینک – آهن فروشی – شوفاژ  و تهویه – طلا فروشی – بلور و چینی – باطری فروشی – بازرگانی و تولید مانتو – آرایشگاه

لوازم پزشکی – لوازم دندانپزشکی – فرش ماشینی – لوازم خرازی – کاشی و سرامیک –

کیتهای عمومی نرم افزار حسابداری هلو :

 shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیرانshop

 

تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی به انضمام: امکان تعیین سطح دسترسی کاربران، نمایش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاریخ، اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتور ها، ثبت هزینه در فاکتور خرید، اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، چاپ بارکد جهت کالاها، گزارش عملکرد دوره ای از انبار، تهیه فاکتور از چپ به راست، ارسال پیامک عمومی( شامل پیام های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات )، گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی و …

  الکترونیک کد ۸۱۴۵۳

 تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، ثبت چک های دریافتی و پرداختی، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی جهت ارائه به وزارت دارایی، اتصال به فیش پرینت و صدور فیش با سربرگ رستوران ، ارسال پرینت به پرینترهای مختلف ( صندوق- آشپزخانه و بوفه و … )، امکان نمایش سود هر کالا هر طرف حساب هر فاکتور با شرط تاریخ، ارسال پیامک عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی، تبریک، تخفیفات و …) و…

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
 

 

۸۱۰۵۵

۸۴۹۵۵

رستوران

شامل کلیه امکانات نسخه ساده رستوران به انضمام سطح دسترسی کاربران ، حواله بین انبارها، نمایش ریز کالاها و چک ها در صورت حساب اشخاص، ثبت پیک های موتوری در زیر فاکتور،مغایرت گیری از بانک، صندوق و طرف حساب ها، اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، گزارش عملکرد دوره ای انبار و …

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
 

 

۸۱۰۵۶

۸۴۹۵۶

شامل کلیه امکانات نسخه متوسط به انضمام، کاردکس ریالی و تعدادی، عملکرد دوره ای انبار، گزارشات نموداری، مغایرت از کلیه سرفصل ها، تراز آزمایش ۶و۸ستونی، تعریف فرمول تولیدو کسر مواد اولیه به صورت اتوماتیک، منطقه بندی مشتریان،خروجی TEXT,EXEL,HTMLاز گزارشات ستونی، امکان دریافت از پرداخت به، امکان ثبت چند فرمول تولید برای یک غذا، گزارش کسری مواد اولیه، گزارش تخمین تولید، راس چک، پرینت چک، امکان استفاده از کالر آیدی، ارسال پیامک های پویا و اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسیدچک ها، اقساط و ….)

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
 

 

۸۱۰۵۷

۸۴۹۵۷

 شامل کلیه امکانات نسخه های فروشگاهی، شرکتی و تولیدی و کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به همراه امکانات نسخه های رستوران.

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
 

 

۸۱۰۴۱

۸۴۹۴۱

هلو رستوران تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو جامع به همراه امکانات ویژه مورد نیاز رستورانها و قابلیت کاربری تحت شبکه (۴ کاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر میتواند درصورت نیاز با پرداخت هزینه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بیش از ۴ کاربر افزایش دهد.

  • + نسخه سفارشگیری رستوران  تک گارسون (امکان افزودن هر چند تبلت اضافی امکان پذیر می باشد)
 

 

۸۱۰۴۴

۸۴۹۴۴

 

 

 


فناوری اطلاعات هادیران
عامل رسمی فروش و خدمات و آموزش نرم افزار حسابداری هلو 
آمادگی خود را برای تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروشگاهی یا نرم افزار حسابداری هلو  اعلام می دارد.


 دفتر مرکزی فروش هادیران:     داخلی ۲  (فروش )  و ۷ (مدیریت)

 مدیر فروش : مهندس مجیدی    telegram-icon


اتحادیه های محترم در سراسر کشور و همکاران محترم و کلیه خریداران می توانند شغل ، نام و شماره های تماس خود را

به سامانه پیامک: ۵۰۰۰۴۰۰۰۲۲۲  ارسال یا از طریق واتساپ ، ریز درخواست خود را

به شماره  ۱۱۱ ۴۷ ۲۲ ۰۹۳۶ (مهندس مجیدی)  ارسال نمایید.

shop-iconخرید آنلاین و دریافت اطلاعات تکمیلی در فروشگاه اینترنتی هادیران shop-icon
 


انتشار یافته: ۰

نظرات

*

code

فهرست