لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۳۹۷

لیست قیمت نرم افزار حسابداری هلو – ۱۳۹۷

محصول گروه شرکتهای طرفه نگار

فروشگاهیشرکتیتولیدیجامعشبکه و مشاغل

holoo 7


فناوری اطلاعات هادیران
عامل رسمی فروش و خدمات نرم افزار حسابداری هلو 

www.AzarHoloo.ir

در شهرستان مرند
ارسال رایگان به سراسر کشور  | نصب از طریق نرم افزار Team Viewer


 تلفن مشاوره و فروش:    (۹ صبح الی ۸ شب )

شرح عملکرد قیمت عنوان کد نوع

این نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحی شده است و دارای امکانات پایه شامل:

تعریف کالا (در دوسطح)، تعریف اشخاص، تعریف حساب های بانکی، چکهای دریافتی و پرداختی، صدور فاکتور خرید، فروش و مرجوعی ها، استفاده از دستگاه بارکدخوان، تهیه پرینت فاکتور به صورت فیش پرینت، ثبت سند اتوماتیک برای فاکتورها، ثبت هزینه و درآمد، ثبت عملیات مالی بصورت نقد،چک، کارتخوان، نسیه، انواع گزارشات اشخاص، انبار(کاردکس کالا  بصورت تعدادی)، چکها، بانکها، گزارشگیری از فاکتور ها(بصورت ستونی)، گزارش اسناد و دفترروزنامه ، گزارش سود و زیان، …

۱٫۶۷۰٫۰۰۰ پایه ۱۰ هلو
فروشگاهی

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پایه(کد۱۰) به انضمام امکاناتی از قبیل:

 تعریف کالا در سه سطح، صدور پیش فاکتور، فاکتور امانی و ضایعات، ثبت سفارشات خرید، ثبت کلیه امور بانکی، اتصال به ترازوهای دیجیتال، اعلام اتوماتیک سر رسید چکها، تهیه گزارشات آماری، گزارشگیری از فاکتور به شکل فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر کل، معین و تفضیلی، گزارش سود ناویژه هر کالا، هر فاکتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف، گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به اداره دارایی، امکان Fastmode ( جهت تسریع و سهولت در انجام امور  ) و …

۲٫۴۷۰٫۰۰۰ ساده ۱۱

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه ساده (کد۱۱) به انضمام امکاناتی از قبیل:

عملیات چند انباره، ثبت چکهای امانی، عملکرد و کنترل واسطه ها(بازاریاب)، سطح دسترسی برای کاربران،ثبت سند حسابداری غیراتوماتیک (بصورت دستی)، نمایش معین اشخاص با ریز کالاها و چک ها،اعلام سررسید اتوماتیک مهلت تسویه فاکتورها، ثبت هزینه در فاکتور، اتصال به دستگاههای نمایشگر مشتری، چاپ بارکد، ترازهای آزمایشی ۲ و ۴ستونی، گزارش عملکرد دوره ای از انبار، فروش فوری و تک فروشی، ارسال پیامک های عمومی (شامل پیام های تبلیغاتی ، تبریک ،تخفیفات و…)

۴٫۵۷۰٫۰۰۰

متوسط ۱۲

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه متوسط(کد۱۲) به انضمام امکاناتی از قبیل:

تیپ قیمت، دسته بندی مشتریها، خروجی باپسوندهای مختلف، پرداخت به و دریافت از، پرینت چکها, محاسبه راس چکها به دو صورت  ریالی و زمانی،‌ اطلاعات نموداری جهـت ارزیابی مالی و فـروش, گـزارشـات پیشرفتـه (گـردش کالای طـی دوره، کاردکـس ریالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)، طراحی فاکتورتوسط کاربر ، ارسال پیامک های پویا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسید چک، سررسید اقساط و…)و …

 ۶٫۸۷۰٫۰۰۰  پیشرفته  ۱۳
 ۱۳٫۱۷۰٫۰۰۰  فروشگاهی

دو کاربره

 ۱۵

نسخه شرکتی با امکانات فوق با قابلیت درج فاکتور رسمی و غیر رسمی ، سفارش لیستی ، تغییر ا ندازه ستونهای فاکتور چاپی

۳٫۴۷۰٫۰۰۰ ساده ۲۱ هلو
شرکتی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۲۱) به انضمام عملیات چند انباره , ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه  های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس , ثبت یک هزینه درفاکتورخرید , مغایرت گیری از بانک ، صندوق،طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

۵٫۷۷۰٫۰۰۰

متوسط ۲۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۲۲) به انضمام, امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا ,تیپ قیمت،دسته بندی مشتریها،خروجی باپسوندهای مختلف،پرداخت به و دریافت از، اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستـم و فـروش ,گزارشات پیشرفتـه ( گـردش کالای طـی دوره و کاردکـس ریالی و تعـدادی ، ترازهای آزمایشی ۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و …. ) ، امکان مغایرت گیری از کلیـه سر فصلها

۷٫۵۷۰٫۰۰۰ پیشرفته ۲۳

روش حسابدرای این نسخه بصورت دائمی بوده و شامل کلیه امکانات هلـو کد ۲۳ بجز امکان نمایش سـود هر کالا، هر فاکتور ، هر طرف حساب می باشد .

 ۷٫۹۷۰٫۰۰۰ ویژه ۲۴
۱۳٫۶۷۰٫۰۰۰ شرکتی

دو کاربره

۲۵

 این نسخه شامل نسخه ساده شرکتی (کد۲۱) به انضمام عملیات تولید در سطح ساده می باشد .

 ۳٫۸۷۰٫۰۰۰ ساده ۳۱  هلو
تولیدی

این نسخه شامل نسخه ساده (کد۳۱) به انضمام عملیات چند انباره, ثبت چکهای امانی , عملکرد و کنترل واسطه های , سطح دسترسی برای کاربران ، امکان نمایش معین اشخاص با ریزکالاها و چکها ، تبدیل سندهای موقت به دائم و بالعکس ، ثبت یک هزینه در فاکتورخرید ، مغایرت گیری از بانک ، صندوق ، طرف حسابها ، امکان استفاده از بارکد خوان .

 ۵٫۹۷۰٫۰۰۰ متوسط ۳۲

این نسخه شامل نسخه متوسط (کد۳۲) به انضمام  تولید فرموله , تخمین تولید و فروش ، تیپ قیمت ،دسته بندی مشتریها ، خروجی باپسوندهای مختلف , امکان نمایش سود هرکالا , هر فاکتور و هر طرف حساب بطور مجزا , اطلاعات نموداری جهت ارزیابی سیستم و فروش ،گزارشات پیشرفته ( گردش کالا طی دوره ,کاردکس ریالی و تعدادی ، تراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، مرور حسابها و … ) ، امکان مغایرت گیری ازکلیه سر فصلها

 ۷٫۸۷۰٫۰۰۰ پیشرفته ۳۳
۱۴٫۲۷۰٫۰۰۰ تولیدی

دو کاربره

۳۵

شامل کلیه امکانات نرم افزار هلو تا این تاریخ دو جلسه آموزش رایگان، تغییرات سفارشی خریدار با ۳۰% تخفیف نسبت به سایر متقاضیان و در اسرع وقت صورت می گیرد

 ۹٫۸۷۰٫۰۰۰ ۴۱  هلو جامع

امکانات نسخه جامع (کد۴۱) که ازحیث حسابداری در سطح صنعتی میباشد (جهت کارخانجات و … )

 ۱۲٫۹۷۰٫۰۰۰ ۴۲  هلو صنعتی

هلو تحت شبکه شامل کلیه امکانات نسخه هلو کد ۴۱ (و یا هلو ۴۲) بانضمام قابلیت کاربری ۴ کاربر بطور همزمان می باشد و به ازاء هر کاربر بیشتر از این تعداد، مبلغی به نرم افزار اضافه خواهد شد .

۱۹٫۸۷۰٫۰۰۰ ۴۴  هلو شبکه

:: کلیه نرم افزارها در محیط ویندوز و با قفل سخت افزاری و خدمات پس از فروش (بمدت یکسال و قابل تمدید) ارائه میگردد

shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیران shop

شرح عملکرد قیمت نوع

این کیت ترکیبی از ۴ امکان میباشد که با مشاوره کسانیکه در این زمینه سالیان سال فعالیت دارند طراحی شده و به شما امکان ثبت کد و کلاس ، معرفی شماره چکهای هر دسته چک ، ۲ واحدی انبار (کارتن و متر) و ثبت درصد تخفیف برای هر سطر فاکتور به صورت مجزا و مستقل.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ کاشی و سرامیک

این کیت برای سهولت در محاسبات هنگام صدور فاکتور طراحی شده و جهت شفاف سازی فاکتور ، نمونه ای خاص این صنف طراحی شده که در آن طول و عرض و مساحت نیز ثبت میگردد

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ شیشه بری

این کیت برای سهولت همکارانی که در زمینه فروش قطعه و سیستم کار میکنند طراحی شده و آن ضمن طراحی نمونه فاکتور خاص بدون ثبت ریز قیمتها امکان تعریف فرمول برای فروش سیستم و… نیز طراحی شده است.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ سخت افزار

این کیت جهت ثبت شماره کفش در فاکتورهای خرید و فروش و امکان تهیه گزارشات مختلف از کاردکس هر شماره کفش و… طراحی شده است.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ کفش

این کیت برای ثبت طول و عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت در صدور فاکتور طراحی شده که دارای نمونه فاکتوری خاص برای نمایش مشخصات فوق میباشد.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ سنگ بری

این کیت برای ثبت فیلم های اجاره داده شده و زمان برگشت طراحی شده که دارای گزارشات متنوعی مانند : فیلم های امانت داده شده ، فیلم های موجود ، و… میباشد.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ اجاره فیلم

این کیت برای ثبت پیگیری کارهای خدماتی مدت دار مانند مراکز تعمیرات موبایل ، کامپیوتر و…. طراحی شده که میتوان پذیرش ، نوع ایراد ، کارشناس مربوطه ، رسید تحویل و… را ثبت نمود.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ خدمات پس از فروش

توسط این میتوان شماره ردیفهای خرید فروش شده را ثبت و کاردکس هر شماره ردیف را بررسی و کنترل نمود.

۱٫۳۷۰٫۰۰۰ شماره ردیف آهن

دیگر کیتها و بسته های مشاغل:

پخش مویرگی – آرایشگاه – بازرگانی ماشینهای اداری – خدمات و تعمیرات کامپیوتر – طلا فروشی – نوبت دهی

مصالح فروشی – سوپرمارکت – لوازم تحریر- میوه و تره بار – کارواش – عینک فروشی – صوتی و تصویری

لاستیک فروشی – لوازم یدکی – فرش ماشینی و موکت – ساعت فروشی – گل فروشی – خرازی و…

:: تمامی کیت های بالا قابل افزودن به تمامی نسخه های نرم افزار هلو می باشند. و به صورت مستقل قابل ارائه نیستند.

 shop خرید اینترنتی از فروشگاه اینترنتی هادیرانshop

 

این نرم افزار شامـل کلیه امکانات نرم افزار هلـو در سطح فروشگاهی متوسط (کد۱۲)به انضمام ثبت و رویت قیمت داده ویا گرفته شـده از یک شخص برروی یـک کالا و یا کلیـه کالا ها در هنگام صدور فاکتور ، امکان تعریف کد کاربر برای کاربرانی کـه مجازبه صدور فاکتور می باشند ، تهیه فاکتور از چپ به راست می باشد .

۴٫۵۷۰٫۰۰۰ الکترونیک کد ۵۳

این نرم افزار شامل کلیه امکانات هلو نسخه تولیدی ساده به انضمام فاکتوربازتا تاًییـدنهایی برای میزهای مختلف(با ذکر شماره  میزو شماره بن) مشخص نمودن فاکتورهای بیرون بر و داخلی و تایید صندوق توسط مدیر در پایان روز و نمونه فاکتور خاص می باشد. ۸۱۰۵۵

۴٫۷۷۰٫۰۰۰ کد۵۵ رستوران

نسخه رستوران ساده به انضمام سطح دسترسی کاربران ، چند انباره ،کالا در معین ، مغایرت بانکی وطرف حساب ، ثبت پـیکهای موتوری در زیر فاکتور و … ۸۱۰۵۶

۷٫۱۷۰٫۰۰۰ کد۵۶

نسخه رستوران  متوسط به انضمام نمـایش سـود هرکالا هر طرف حساب هر فاکتوربـا شرط تـاریخ  ، کاردکس ریالی و تعدادی ، عملکرد  دوره ای انبار، گزارشات نموداری ،مغایرت از کلیه سر فصلها ، تـراز آزمایشی۶ و ۸ ستونی ، تعریف فرمول تولیـد و کسـرمـواد اولیـه بصـورت اتوماتیـک ، منطقـه بنـدی مشتریان ، خـروجیText  ،Excel ،HTML از گزارشات ستـونی ، امکان دریافت از پرداخت به … ۸۱۰۵۷

۹٫۶۷۰٫۰۰۰ کد۵۷

شامل کلیه امکانات نسخه جامع هلو به انضمام کیت رستوران ۸۱۰۴۱

۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰

جامع

۸۱۰۴۴

۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰

شبکه

 

 

 


فناوری اطلاعات هادیران
عامل رسمی فروش و خدمات و آموزش نرم افزار حسابداری هلو 
آمادگی خود را برای تجهیز واحد های صنفی به صندوق مکانیزه فروشگاهی یا نرم افزار حسابداری هلو  اعلام می دارد.


 تلفن مشاوره و فروش: 
مدیر فروش و بازرگانی:  ۱۱۱ ۴۷ ۰۹۳۶  (مهندس مجیدی)

(تماس ۹ صبح الی ۹ شب) – ارتباط از طریق تماس – پیامک – تلگرام – واتس اپ
پیامهای خود را از طریق شبکه اجتماعی نیز  می توانید با ما در میان بگذارید.


اتحادیه های محترم در سراسر کشور و همکاران محترم و کلیه خریداران می توانند شغل ، نام و شماره های تماس خود را

به سامانه پیامک: ۳۰۰۰۲۴۰۰۰۳ ارسال یا از طریق فاکس ، ریز درخواست خود را

به شماره فاکس ۲۴ ساعته هادیران:۸۹۷۸۳۴۴۳-۰۲۱  ارسال نمایید.

shop-iconخرید آنلاین و دریافت اطلاعات تکمیلی در فروشگاه اینترنتی هادیران shop-icon
 


انتشار یافته: ۱

نظرات

*

code

فهرست