گروه سوم : مشمولین استفاده از سامانه صندوق فروش(POS  مکانیزه فروشگاهی ) در سال ۱۳۹۴ : ۱- فروشندگان لاستیک(نمایندگی، عمده و خرده فروشی) ۲- نمایشگاه های اتومبیل(سواری، باری ، مسافربری، ماشین...

تماس با ما